குடியிருப்பு ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு
C&I எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்
ஏசி ஸ்மார்ட் வால்பாக்ஸ்
ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர்கள்
ஸ்மார்ட் எனர்ஜி கிளவுட்
ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர்கள்
R1 மேக்ரோ தொடர்
3.68kW / 4kW / 5kW / 6kW
ஒற்றை கட்டம், 2 MPPTகள்

RENAC R1 மேக்ரோ சீரிஸ் என்பது சிறந்த கச்சிதமான அளவு, விரிவான மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஒற்றை-கட்ட ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர் ஆகும்.R1 மேக்ரோ சீரிஸ் உயர் செயல்திறன் மற்றும் வர்க்க-முன்னணி செயல்பாட்டு ஃபேன்லெஸ், குறைந்த இரைச்சல் வடிவமைப்பை வழங்குகிறது.

ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர்கள்

R1 மேக்ரோ தொடர்

3.68kW / 4kW / 5kW / 6kW
ஒற்றை கட்டம், 2 MPPTகள்

RENAC R1 மேக்ரோ சீரிஸ் என்பது சிறந்த கச்சிதமான அளவு, விரிவான மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஒற்றை-கட்ட ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர் ஆகும்.R1 மேக்ரோ சீரிஸ் உயர் செயல்திறன் மற்றும் வர்க்க-முன்னணி செயல்பாட்டு ஃபேன்லெஸ், குறைந்த இரைச்சல் வடிவமைப்பை வழங்குகிறது.

அம்சங்கள்
R1 மேக்ரோ தொடர்
R1 மேக்ரோ தொடர்
R1 மேக்ரோ தொடர்
背景
bproduct02
bproduct03