குடியிருப்பு ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பு
C&I எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்
ஏசி ஸ்மார்ட் வால்பாக்ஸ்
ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர்கள்
ஸ்மார்ட் எனர்ஜி கிளவுட்
ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர்கள்
R3 ப்ரீ சீரிஸ்
15kW / 17kW / 20kW / 25kW
மூன்று கட்டம், 2 MPPTகள்

R3 ப்ரீ சீரிஸ் இன்வெர்ட்டர் குறிப்பாக மூன்று கட்ட குடியிருப்பு மற்றும் சிறிய வணிக திட்டங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.அதன் சிறிய வடிவமைப்புடன், R3 ப்ரீ சீரிஸ் இன்வெர்ட்டர் முந்தைய தலைமுறையை விட 40% இலகுவாக உள்ளது.அதிகபட்ச மாற்று திறன் 98.5% ஐ அடையலாம்.ஒவ்வொரு சரத்தின் அதிகபட்ச உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் 20A ஐ அடைகிறது, இது மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க அதிக சக்தி தொகுதிக்கு முழுமையாக மாற்றியமைக்கப்படும்.

ஆன்-கிரிட் இன்வெர்ட்டர்கள்

R3 ப்ரீ சீரிஸ்

15kW / 17kW / 20kW / 25kW
மூன்று கட்டம், 2 MPPTகள்

R3 ப்ரீ சீரிஸ் இன்வெர்ட்டர் குறிப்பாக மூன்று கட்ட குடியிருப்பு மற்றும் சிறிய வணிக திட்டங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.அதன் சிறிய வடிவமைப்புடன், R3 ப்ரீ சீரிஸ் இன்வெர்ட்டர் முந்தைய தலைமுறையை விட 40% இலகுவாக உள்ளது.அதிகபட்ச மாற்று திறன் 98.5% ஐ அடையலாம்.ஒவ்வொரு சரத்தின் அதிகபட்ச உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் 20A ஐ அடைகிறது, இது மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க அதிக சக்தி தொகுதிக்கு முழுமையாக மாற்றியமைக்கப்படும்.

அம்சங்கள்
R3 ப்ரீ சீரிஸ்
R3 ப்ரீ சீரிஸ்
R3 முன் பேனர் 1
R3 முன் பேனர் 2
R3Pre பேனர்3